Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website.

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daarmee verbonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie van de website geen rechten ontlenen. De resultaten van de diensten van Langenweerd taxatie & advies zullen van opdrachtgever tot opdrachtgever verschillen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Langenweerd taxatie & advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of gevolgen van gegevens zoals weergegeven in deze website.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie, tekst en/of afbeeldingen van deze website te kopiƫren, te publiceren, te verspreiden en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendomen beeldmateriaal betreffende en gebruikt in deze website liggen bij Langenweerd taxatie & advies.

Regeling van Rentmeesters 2020 is van toepassing op alle werkzaamheden van Langenweerd taxatie & advies.