Woningtaxatie

Een goede taxatie van een woning kan alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur.
Alle taxatierapporten die wij opstellen worden gekeurd door het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI.

Het resultaat is een volledig en betrouwbaar taxatierapport dat erkend wordt door alle Nederlandse en veel buitenlandse financiële instellingen.

Tijdens de taxatie worden zaken als de staat van het onderhoud, regionale marktomstandigheden, lokale bestemmingsplannen en milieuaspecten beoordeeld.